๒๐ ต.ค.๖๔ กองบัญชาการกองทัพไทย โดย ผบ.นทพ. ต้อนรับนายกรัฐมนตรี >>>
๒๐ ต.ค.๖๔ กองบัญชาการกองทัพไทย โดย รอง ผบ.นทพ.(พ) นำข้าราชการของ นทพ. >>>
๑๕ ต.ค.๖๔ กองบัญชาการกองทัพไทย โดย ผบ.นทพ และคณะ เข้าเยี่ยมชม >>>
๑๔ ต.ค.๖๔ กองบัญชาการกองทัพไทย โดย ผบ.นทพ เป็นประธาน >>>
๑๔ ต.ค.๖๔ กองบัญชาการกองทัพไทย โดย ผบ.นทพ. ให้การต้อนรับ >>>
๑๒ ต.ค.๖๔ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด พร้อมคณะเยี่ยมชม >>>