เมื่อวันที่ ๒ พ.ย.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย พล.อ. นเรนทร์ สิริภูบาล ผบ.นทพ. และคณะ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ สทพ.นทพ. โดยรับฟังการบรรยายสรุป
และ ลงนามสมุดตรวจเยี่ยมพร้อมให้โอวาทแก่กำลังพลเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำงาน โดยมี พล.ต. นพดล ปิ่นทอง ผอ.สทพ.นทพ. ให้การต้อนรับ
ณ บก.สทพ.นทพ. เขตดอนเมือง ก.ท.

Web Hits