เมื่อวันที่ ๒ ธ.ค.๖๓ บก.ทท. โดย หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (นทพ.) พล.อ. นเรนทร์ สิริภูบาล ผบ.นทพ. และคณะให้การต้อนรับ พล.อ. เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผบ.ทสส.
ในโอกาสตรวจเยี่ยมโครงการธงน้ำเงินจำหน่ายสินค้าคุณภาพดี และราคาประหยัดของ บก.ทท. ประจำเดือน ธ.ค.63 ให้แก่ข้าราชการ และประชาชนในบริเวณใกล้เคียง
โดยมี สทพ.นทพ. เป็นหน่วยหลักในการจัดสินค้าในท้องถิ่นของแต่ละภูมิภาคมาจำหน่าย ซึ่งเป็นมาตรการส่งเสริมการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น
ณ บริเวณอาคารอเนกประสงค์ บก.ทท0511

Web Hits