เมื่อวันที่ ๓ ธ.ค.๖๓ บก.ทท. (นทพ.) พล.อ. นเรนทร์ สิริภูบาล ผบ.นทพ. เป็นประธานใน พิธีตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๙ รูป เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยมี หัวหน้าส่วนราชการใน บก.นทพ.
ผอ.สทพ.นทพ. และ ผอ.สสน.นทพ. พร้อมกำลังพลร่วมพิธีฯ พร้อมเพรียงกัน ณ บริเวณด้านหน้า บก.นทพ. เขตดอนเมือง ก.ท.0511

Web Hits