เมื่อวันที่ ๔ ธ.ค.๖๓ บก.ทท. (นทพ.) พล.อ. นเรนทร์ สิริภูบาล ผบ.นทพ. และคณะ ร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์ และสามเณร จำนวน ๘๙ รูป ณ ลานอเนกประสงค์ บก.ทท.
และร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน ณ ห้องนเรศวร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยมี พล.อ. เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผบ.ทสส. เป็นประธานในพิธีฯ0511

Web Hits