เมื่อวันที่ ๑๖ พ.ย.๖๓ บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.๓๖ สนภ.๓ นทพ. ติดตามผลการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยหนาว ในการมอบผ้าห่มกันหนาว ตามโครงการ "กองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมใจต้านภัยหนาว" ณ บ.อุมดาเหนือ ม.๘ ต.แม่คะตวน อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน0511

Web Hits