เมื่อวันที่ ๑๖ พ.ย.๖๓ บก.ทท. (นทพ.) โดย หน.วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. ร่วมกิจกรรมของวิทยากรจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ ในการบรรยายให้ความรู้ในเรื่อง
ความสำคัญของพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย และอุดมการณ์สถาบันพระมหากษัตริย์ แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
ขององค์การบริหารส่วนตำบลกาลิซา อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส จำนวน ๖๐ คน ณ อ่าวมะนาวรีสอร์ท อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส

Web Hits