เมื่อวันที่ ๑๗ พ.ย.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย ศฝภ.นทพ. ได้ให้การต้อนรับ พล.ต. ดิเรก ดีประเสริฐ ผบ.รร.สธ.ทบ. คณาจารย์ และ นทน.รร.สธ.ทบ. หลักสูตรหลักประจำชุดที่ ๙๙ จำนวน ๒๔๗ นาย ในการเรียนรู้เรื่องบรรเทาสาธารณภัย โดยการปฏิบัติแบ่งออก ดังนี้

- การบรรยายสรุป ภารกิจ โครงสร้างการจัด
- การแสดงสาธิตเอกสาร ตำรา รถบรรเทาสาธารณภัย
- การแสดงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอาคารถล่ม
ซึ่งการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Web Hits