เมื่อวันที่ ๑๗ พ.ย.๖๓ บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.๑๖ สนภ.๑ นทพ. เข้าดำเนินการสำรวจงานปรับปรุงเส้นทาง และงานพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ พล.ม.๑ ค่ายพ่อขุนผาเมือง ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จว.พ.ช.

Web Hits