เมื่อวันที่ ๑๗ พ.ย.๖๓ บก.ทท. (นทพ.)โดย ผบ.นพค.๓๒ สนภ.๓ นทพ. นำกำลังพล ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน
ได้ทำพิธีมอบผ้าห่มและเครื่องกันหนาวให้แก่ผู้ประสบภัยหนาว จำนวน ๓๐๐ ผืน พร้อมทั้งมอบสิ่งของอุปโภค บริโภคและอุปกรณ์ต่าง ๆ
ที่จำเป็นให้กับคนชราและผู้พิการของ ต.ทุ่งข้าวพวง ณ บ้านขุนคอง หมู่ ๖ ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

Web Hits