เมื่อวันที่ ๑๗ พ.ย.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย สนภ.๔ นทพ. จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกับ เทศบาลตำบลป่าบอนและส่วนราชการในพื้นที่อำเภอป่าบอน
พร้อมประชาชนจิตอาสาพระราชทาน ในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ ตามโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อม เครือข่าย ท้องที่ ท้องถิ่นสามัคคี โดยการปลูกต้นทองอุไร
บริเวณร่องกลางถนนเพชรเกษม เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้เกิดความสมดุลทางธรรมชาติ และปรับปรุงภูมิทัศน์ ให้มีความสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย
โดยมี นายสำเริง ทองต้ง ปลัดอาวุโสอำเภอป่าบอน เป็นประธาน

Web Hits