เมื่อวันที่ ๑๗ พ.ย.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย สนภ.๕ นทพ. จัดชุดซ่อมบำรุงสะพานเครื่องหนุนมั่น จำนวน ๖ นาย ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของสะพาน ซึ่ง สนภ.๕ นทพ. สนับสนุน จว.น.ม.และติดตั้ง ในจุดที่ถนนภายในหมู่บ้านถูกตัดขาดจากน้ำท่วม เพื่อให้ประชาชนสัญจร ไป- มา อย่างปลอดภัย บริเวณ บ.คลองสาริกา ม.๘ ต.ตะขบ อ.ปักธงชัย จว.น.ม.

Web Hits