เมื่อวันที่ ๕ ต.ค.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย พล.อ. นเรนทร์ สิริภูบาล ผบ.นทพ. ให้การต้อนรับ คุณอัชยะ ฉันทจิตกุล และคณะ ตัวแทนห้างหุ้นส่วนจำกัด ทราฟฟิคเซนเตอร์
ในโอกาสมอบ เครื่องคัดกรองบุคคลด้วยใบหน้าและอุณหภูมิ จำนวน ๓ เครื่อง และเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอัตโนมัติ จำนวน ๑๐ เครื่อง ให้แก่ นทพ.
เพื่อใช้ในการคัดกรองกำลังพล ในพื้นที่ นทพ. ส่วนกลาง ป้องกันการระบาดของโรค Covid – 19
ณ ห้องรับรองภูหลวงพัฒนา ชั้น G อาคาร บก.นทพ. เขตดอนเมือง ก.ท.