เมื่อวันที่ ๖ ต.ค.๖๓ บก.ทท. (นทพ.) พล.อ. นเรนทร์ สิริภูบาล ผบ.นทพ. มอบนโยบายการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ให้กับกำลังพล นทพ.
เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน พร้อมทำการถ่ายทอดสัญญาณผ่านระบบ Web Conference
ไปยังหน่วยในสนามทุกหน่วยซึ่งมีกำลังพลทุกคนรับฟังและรับทราบนโยบายโดยพร้อมเพรียงกัน ณ หอประชุมมหาศรานนท์ บก.นทพ. เขตดอนเมือง ก.ท.

Web Hits