เมื่อวันพุธที่ ๗ ต.ค.๖๓ บก.ทท. (นทพ.) โดย พล.อ.นเรนทร์ สิริภูบาล ผบ.นทพ. และคณะ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานในพื้นที่ สสน.นทพ. พร้อมรับฟังการบรรยายสรุป,
ลงนามสมุดตรวจเยี่ยม พร้อมให้โอวาทแก่กำลังพลของหน่วยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำงาน โดยมี พล.ต. ธนินทร์ พู่ทองคำ ผอ.สสน.นทพ.
ให้การต้อนรับ ณ สสน.นทพ. เขตดอนเมือง ก.ท.

Web Hits