เมื่อวันที่ ๘ ต.ค.๖๓ บก.ทท. (นทพ.) โดย พล.อ. นเรนทร์ สิริภูบาล ผบ.นทพ. ตรวจเยี่ยมและรับฟังการบรรยายสรุปการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ จว.ส.ป.
จากกรณีน้ำประปาไม่เพียงพอ เหตุท่อประปาขนาดใหญ่แตกรั่วฉุกเฉิน ทั้งนี้ นทพ. รับผิดชอบการแจกจ่ายน้ำในพื้นที่ ต.บ้านคลองสวน อ.พระสมุทรเจดีย์ จว. ส.ป.

Web Hits