เมื่อวันที่ ๑๒ ต.ค.๖๓ บก.ทท. (นทพ.) โดย พล.อ. นเรนทร์ สิริภูบาล ผบ.นทพ. ร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร จำนวน ๘๙ รูป ณ ลานอเนกประสงค์ บก.ทท.
และร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน ณ ห้องนเรศวร บก.ทท. เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร ๑๓ ต.ค.๖๓ โดยมี พล.อ. เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผบ.ทสส. เป็นประธานในพิธีฯ

Web Hits