เมื่อวันที่ ๑๓ ต.ค.๖๓ บก.ทท. (นทพ.) นทพ. จัดพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต โดยเชิญชวนกำลังพลและครอบครัว ในพื้นที่ อาคารสวัสดิการ บก.ทท.
ประจำพื้นที่ นทพ.(ลาดปลาเค้า) และบ้านพักสวัสดิการนาวง ร่วมพิธีฯ

Web Hits