เมื่อวันที่ ๒๓ ต.ค.๖๓ บก.ทท. (นทพ.) พล.อ. นเรนทร์ สิริภูบาล ผบ.นทพ. และกำลังพล ได้ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕
เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อประเทศชาติและปวงชนชาวไทย
ณ บริเวณ พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 หน้าอาคาร บก.นทพ. เขตดอนเมือง ก.ท.

Web Hits