เมื่อวันที่ ๓๑ ต.ค.๖๓ บก.ทท.(นทพ.) โดย พล.อ.นเรนทร์ สิริภูบาล ผบ.นทพ. เป็นประธานในพิธีทอดกฐิน นทพ. ประจำปี ๒๕๖๓ ณ วัดทุ่งเศรษฐี ต.หัวเรือ
อ.เมืองอุบลราชธานี จว.อบ. ผู้ร่วมพิธีประกอบด้วย กำลังพล นทพ.หน่วยงานราชการ และประชาชนในพื้นที่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำปัจจัยสร้างศาลาการเปรียญ
ในโอกาสนี้ ผบ.นทพ.ได้เป็นประธานพิธีวางศิลาฤกษ์ศาลาการเปรียญ รวมยอดปัจจัยร่วมทำบุญ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑,๗๘๙,๙๙๙ บาท ทั้งนี้
นทพ. ได้จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่บริการตรวจรักษาโรคให้กับประชาชนในพื้นที่ด้วย

Web Hits