เมื่อวันที่ ๒ ก.พ.๖๔ บก.ทท. (นทพ.) พล.อ.นเรนทร์ สิริภูบาล ผบ.นทพ. ร่วมแสดงความยินดีกับ พล.ท. วิโรจน์ เกิดแสง ผอ.วปอ.สปท. เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา
วปอ. ครบครอบปีที่ ๖๖ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพี่อความเป็นสิริมงคล และอุทิศส่วนกุศลให้กับอดีตผู้บังคับบัญชา ข้าราชการ วปอ.สปท. นักศึกษา วปอ.
ที่ล่วงลับไปแล้ว ณ ห้อง ๔๒๑ อาคารอเนกประสงค์ สปท. โดยมี พล.อ.อ.สุทธิพันธุ์ ต่ายทอง รอง ผบ.ทสส. (๔) เป็นประธานในพิธีฯ ในการนี้ นทพ. ได้สนับสนุนเงินเพื่อเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการ ลูกจ้างพนักงานราชการ วปอ. สปท.0511

Web Hits