เมื่อวันที่ ๔ ก.พ.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) พล.อ.นเรนทร์ สิริภูบาล ผบ.นทพ. ให้การต้อนรับ คุณชวัตร ตรังอดิศัยกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท บางกอกพัฒนามอเตอร์ จำกัด
พร้อมคณะ ณ บริเวณหน้า กคล.สสน.นทพ. เขตดอนเมือง ก.ท. ในโอกาสที่บริษัท บางกอกพัฒนามอเตอร์ จำกัด และ บริษัท อาร์เอ็มไอ คอนซัลติ้ง แอนด์ แมนเนจเม้นท์
จำกัด มอบถังน้ำพลาสติก “บุญเต็ม” ซึ่งเป็นถังน้ำพลาสติก V72 ขนาดความจุ ๑,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๒๐ ใบ ให้แก่ นทพ.
เพื่อนำไปช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรที่ประสบภัยแล้ง511

web counter