เมื่อวันที่ ๑๗ ม.ค.๖๔ พลเอก นเรนทร์ สิริภูบาล ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และคุณ อลิสา สิริภูบาล ประธานชมรมแม่บ้าน นทพ. และคณะ
ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ จ.ปัตตานี ดังนี้

- มอบถุงปันสุข จำนวน ๑๐๐ ชุด และน้ำดื่มสะอาด จำนวน ๒,๐๐๐ ขวด ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตะลุโบะ ต.ตะลุโบะ อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี
- มอบถุงยังชีพให้กับผู้สูงอายุ จำนวน ๕๐ ชุด ณ มัสยิดนูรุนอิซาน ม.๗ ต.ตะลุโบะ อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี
- มอบของให้กับเยาวชน ในพื้นที่ชุมชนรอบมัสยิด
- ร่วมกิจกรรมจิตอาสากับประชาชนในพื้นที่ โดยการทาสีมัสยิดนูรุนอิซาน ที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม
นอกจากนี้ ผบ.นทพ. ได้เน้นย้ำให้ สำนักงานพัฒนาภาค ๔ (ส่วนหน้า) และ หน่วยขึ้นตรง สำนักงานพัฒนาภาค ๔ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ที่รับผิดชอบในพื้นที่ ให้การช่วยเหลือฟื้นฟูเส้นทางคมนาคม สถานที่ราชการ และบ้านเรือนประชาชนภายหลังน้ำลดในโอกาสต่อไป0511

web counter