วันที่ 18 ม.ค.64 บก.ทท. (นทพ.) พล.อ. นเรนทร์ สิริภูบาล ผบ.นทพ. ร่วมพิธีวางพวงมาลา และพิธีสงฆ์ เนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี 2564 โดยมี ผบ.ทสส.
เป็นประธานในพิธีฯ ประกอบด้วย พิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ บก.ทท. พิธีถวายราชสักการะพระบรมรูป รัชกาลที่ 5
พิธีบวงสรวงพระบรมรูปพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นมหาราช 9 พระองค์ พิธีวางพวงมาลาสักการะดวงวิญญาณนักรบไทย และพิธีสงฆ์ ณ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ
ทั้งนี้วัตถุประสงค์ในการจัดงาน เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช องค์วีรมหากษัตริย์ และบูรพกษัตริย์ไทยทุกพระองค์
ตลอดจนเหล่าบรรพชนของไทย ที่ได้สร้างวีรกรรมอันกล้าหาญ สละเลือดเนื้อและชีวิต เพื่อปกป้องรักษาผืนแผ่นดินไทยไว้เป็นมรดกตกทอดมาจนถึงทุกวันนี้0511

web counter