เมื่อวันที่ ๑๙ ม.ค.๖๔ บก.ทท. (นทพ.) พล.อ. นเรนทร์ สิริภูบาล ผบ.นทพ. เป็นประธานการประชุม เพื่อพบปะกำลังพล นทพ. ณ หอประชุมมหาศรานนท์ บก.นทพ.
เขตดอนเมือง ก.ท. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ที่ประชุมได้ทราบผลการปฏิบัติงานของ นขต.นทพ. ในไตรมาสแรก
พร้อมทั้งมอบแนวทางและข้อเสนอในการปฏิบัติงานให้แก่กำลังพล และมอบของขวัญแก่กำลังพลในเทศกาลปีใหม่ โดยได้ทำการถ่ายทอดสัญญาณผ่านระบบ
web conference ไปยังหน่วยในสนามทุกหน่วย กำลังพลทุกนายเข้าร่วมประชุมฯ รับทราบแนวทางและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานโดยพร้อมเพียงกัน511

web counter