เมื่อวันที่ ๒๑ ม.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) พล.อ.นเรนทร์ สิริภูบาล ผบ.นทพ. เป็นประธานในกิจกรรมการผลิตแอลกอฮอล์เจล โดยมีผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔
(ส่วนกลาง) เข้าร่วมกิจกรรมฯ ในการนี้คณะนักศึกษา สวปอ.มส.SML.2 ได้มอบแอลกอฮอล์ชนิดน้ำ ความเข้มข้นสูง จำนวน ๒๐๐ ลิตร ให้แก่ นทพ.
เพื่อใช้ในการผลิตแอลกอฮอล์เจล ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ณ ลานอเนกประสงค์ สทพ.นทพ. เขตดอนเมือง ก.ท.511

web counter