เมื่อวันที่ ๑๕ มี.ค.๖๔ บก.ทท.(นทพ.) โดย พล.อ.นเรนทร์ สิริภูบาล ผบ.นทพ. ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาประชาชน โครงการ "คิดจากคลอง" ร่วมใจพัฒนาคลองลำผักชี โดยมี
พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธี และในโอกาสนี้ นพศ.นทพ.ได้จัดกำลังพลร่วมพัฒนาทำความสะอาด บริเวณริมคลอง
และทางเดินเท้าริมถนนพหลโยธิน พร้อมทั้งเครื่องจักรกล ดำเนินการขุดลอกสิ่งปฏิกูลในคลองลำผักชี ระยะทาง ๑๘๐ เมตร เพื่อฟื้นฟูและปรับทัศนียภาพ
ณ ตลาดยิ่งเจริญ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร511

web counter