กองบัญชาการกองทัพไทย มีความห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาว จึงมอบหมายให้หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดชุดเครื่องกันหนาว ประกอบด้วย
ผ้าห่ม หมวกไหมพรม และผ้าพันคอ จำนวน ๒,๐๐๐ ชุด มอบให้กับหน่วยขึ้นตรง
เพื่อดำเนินการนำไปแจกจ่ายให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาวให้ใช้ในการคลายความหนาวในห้วงนี้ ในพื้นที่ นพค.22 จ.นครพนม, นพค.23 จ.เลย
และ วส.909 จ.สกลนคร

web counter