ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในฐานะ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ผบ.ทสส./หน.ศปม.) มอบหมายให้ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ในฐานะศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (นทพ./ศสน.ศปม.) อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2564 พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในฐานะ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ผบ.ทสส./หน.ศปม.) มอบหมายให้ พลเอก จีรัชญ์ บุญชญา ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ในฐานะ หัวหน้าศูนย์สนับสนุน ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ผบ.นทพ./หน.ศสน.ศปม.) อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยสนับสนุนกำลังพล ร่วมกับ สำนักงานเขตหนองจอก และประชาชนจิตอาสา 904 เขตหนองจอก เพื่ออำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชน “กลุ่มเสี่ยง”ที่เข้ารับการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 ณ มัสยิดดารุลนาอีม (สุเหร่าใหม่) แขวงหนอกจอก เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

เพื่อเป็นการลดผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของ พี่น้องประชาชน ในพื้นที่ดังกล่าว หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ได้มอบอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (ชุด PPE) และหน้ากากอนามัย N95 ให้แก่อิหม่ามประจำมัสยิดดารุลนาอีม (สุเหร่าใหม่) และร่วมกับหน่วยงานและส่วนราชการ มอบเครื่องอุปโภคบริโภค หน้ากากอนามัย และอาหารปรุงสำเร็จพร้อมน้ำดื่ม ให้แก่ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการทุพพลภาพ และผู้ติดเชื้อโควิด-19 รักษาตัวอยู่ที่บ้าน (Home Isolation = HI)
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย จะปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มขีดความสามารถ เพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่พี่น้องประชาชนชาวไทย และร่วมก้าวผ่านวิกฤตในครั้งนี้ไปด้วยกัน
web counter