เมื่อวันที่ ๑๔ ต.ค.๖๔ กองบัญชาการกองทัพไทย โดย พลเอก จีรัชญ์ บุญชญา ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ให้การต้อนรับ
ดร. ปกรณ์ อาภาพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (GISTDA) เพื่อหารือและมอบแนวทางการดำเนินการร่วมกัน
ในการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการจัดทำ IPB เพื่อวิเคราะห์พื้นที่ปฏิบัติการและแผนงานพัฒนาในพื้นที่รับผิดชอบให้สอดคล้องกับ DIGITAL HEADQUARTERS
ณ ห้องรับรองภูหลวงพัฒนา ชั้น G อาคารกองบัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เขตดอนเมือง กรุงเทพ ฯ

web counter