เมื่อวันที่ ๑๔ ต.ค.๖๔ กองบัญชาการกองทัพไทย โดย พลเอก จีรัชญ์ บุญชญา ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เป็นประธานการประชุมมอบนโยบาย
การปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ให้กับกำลังพลของหน่วย สังกัด หน่วยขึ้นตรง กองบัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (นขต.บก.นทพ.)
ณ หอประชุมมหาศรานนท์ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และ กำลังพลของหน่วย สังกัด หน่วยขึ้นตรง หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (นขต.นทพ.) ในพื้นที่ส่วนภูมิภาค
ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ ( Web Conference ) ทั้งนี้ เพื่อให้กำลังพลทุกนายได้รับทราบนโยบาย โดยพร้อมเพรียงกัน

web counter