#กองบัญชาการกองทัพไทย ส่งนักรบสีน้ำเงิน ลุยช่วยน้ำท่วม#

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา(นทพ.) ส่งชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๕๒ สำนักงานพัฒนาภาค ๕
พร้อมยุทโธปกรณ์เรือท้องแบน ร่วมกับส่วนราชการ, มูลนิธิต่างๆ และประชาชน ในพื้นที่ เข้าอำนวยความสะดวกในการรับ - ส่ง ประชาชน และขนย้ายสิ่งของจำเป็น
รวมทั้งนำถุงยังชีพไปมอบให้กับประชาชน ภายหลังจากได้รับผลกระทบจากพายุ “คมปาซุ” ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมในพื้นที่ ต.โพนงาม
และ ต. ยางท่าแจ้ง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม ขณะที่สถานการณ์ระดับน้ำล่าสุดยังคงทรงตัว และมีแนวโน้นที่จะลดระดับลงอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามศูนย์บรรเทาสาธารณภัย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๕๒ ฯ ได้จัดกำลังพลเคลื่อนที่เร็วพร้อมยุทโธปกรณ์ในการเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล, นโยบายผู้บัญชาการทหารสูงสุดและผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน
จนกว่าสถานการณ์น้ำท่วมจะคลี่คลายเข้าสภาวะปกติ

web counter