เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ บก.ทท. (นทพ.) พล.ท. นำพล คงพันธ์ รอง ผบ.นทพ.(ฝ่ายพัฒนา) นำข้าราชการของ นทพ.
ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๖๔ เพื่อร่วมกันแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึง
ในพระมหากรุณาธิคุณ ที่มีต่อประเทศชาติและปวงชนชาวไทย ณ บริเวณ พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ หน้าอาคาร บก.นทพ. เขตดอนเมือง ก.ท.
web counter