### ผบ.นทพ. ลุยลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบภัย จ.ตราด

ตามที่ พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด มีความห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ที่สร้างความเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย พลเอก จีรัชญ์ บุญชญา ผบ.หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เดินทางลงพื้นที่ (๒๑ ต.ค.๖๔) เพื่อติดตามสถานการณ์
และหาแนวทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากอุทกภัย ในพื้นที่ อ.เมืองตราด จ.ตราด
พร้อมกันนี้ได้มอบถุงยังชีพและน้ำดื่มแก่พี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในครั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งความห่วงใย ให้กำลังใจ
และพูดคุยสอบถามความต้องการของประชาชน ในการเตรียมให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนอย่างเต็มกำลัง

โดยกองบัญชาการกองทัพไทย ได้จัดกำลังพลพร้อมยุทโธปกรณ์ในการติดตามสถานการณ์สาธารณภัยอย่างใกล้ชิด
เพื่อออกให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้พี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงที

web counter