ม า ต ร ฐ า น ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ อุ ต ส า ห ก ร ร ม

CD รายชื่อมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมใหม่ 1/2556 (รวบรวมตั้งแต่ ปี 2548 - ปัจจุบัน จำนวน 1,158 เรื่อง)
Page  <1 > < 2 > < 3 > < 4 > < 5 >
ที่เลขที่ มอก.รายชื่อ มอก.Download
1 4เล่ม1-2529 หลอดไฟฟ้า
2 4เล่ม2-2552 วิธีมาตรฐานในการวัดอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นของขั้วหลอดไฟฟ้า
3 8-2549 น้ำซอสปรุงรส
4 9-2550 ลูกแบดมินตัน
5 10-2529 ฟิวส์ก้ามปู
6 11-2531 สายไฟฟ้าทองแดงหุ้มด้วยโพลิไวนิลคลอไรด์
7 11เล่ม1-2553 สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์ แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์ เล่ม 1 ข้อกำหนดทั่วไป
8 11เล่ม2-2553 สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์ แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์ เล่ม 2 วิธีทดสอบ
9 11เล่ม3-2553 สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์ แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์ เล่ม 3 สายไฟฟ้าไม่มีเปลือกสำหรับงานติดตั้งยึดกับที่
10 11เล่ม4-2553 สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์ แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์ เล่ม 4 สายไฟฟ้ามีเปลือกสำหรับงานติดตั้งยึดกับที่
11 11เล่ม5-2553 สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์ แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์ เล่ม 5 สายอ่อน
12 11เล่ม101-2553 สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์ แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์ เล่ม 101 สายไฟฟ้ามีเปลือกสำหรับงานทั่วไป
13 15เล่ม1-2555 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ เล่ม 1 ข้อกำหนดเกณฑ์คุณภาพ
14 15เล่ม6-2521 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ เล่ม 6 วิธีทดสอบหาความละเอียดของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์โดยเครื่องแอร์เพอร์มีอะบิลิตี
15 15เล่ม12-2532 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ เล่ม 12 วิธีทดสอบความต้านแรงอัดของมอร์ตาร์ปูนซีเมนต์โฮดรอลิก
16 15เล่ม14-2520 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ เล่ม 14 วิธีทดสอบกาการขยายตัวของมอร์ตาปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์เนื่องจากซัลเฟต
17 15เล่ม16-2535 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ เล่ม 16 การชักตัวอย่างและการยอมรับปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก
18 17-2532 ท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้เป็นท่อน้ำดื่ม
19 20-2543 เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต : เหล็กเส้นกลม
20 23-2521 บัลลาสต์สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์
21 24-2548 เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต : เหล็กข้ออ้อย
22 27-2543 ถังก๊าซปิโตรเลียมเหลว
23 28-2550 สบู่ซักล้าง
24 30-2542 ไนทรัสออกไซด์ที่ใช้ในการแพทย์
25 34-2546 ข้อปฏิบัติแนะนำระหว่างประเทศ : หลักการทั่วไปเกี่ยวกับสุขลักษณะอาหาร
26 42-2548 แปรงสีฟัน
27 45-2552 ยาสีฟัน
28 50-2548 เหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบสังกะสีโดยกรรมวิธีจุ่มร้อน แผ่นม้วน แผ่นตัด และแผ่นลูกฟูก
29 51-2530 สับปะรดกระป๋อง
30 53-2548 ไม้ขีดไฟ
31 56-2552 น้ำตาลทราย
32 57-2533 คอนกรีตบล๊อกรับน้ำหนัก
33 58-2533 คอนกรีตบล็อกไม่รับน้ำหนัก
34 60-2516 คอนกรีตบล๊อกเชิงตันรับน้ำหนัก
35 71-2532 ลวดเหล็กเคลือบสักกะสี
36 75-2548 ปุ๋ย
37 78-2549 ผงซักฟอก
38 79-2529 กระเบื้องซีเมนต์ใยหินแผ่นลอน : ลอนคู่
39 80-2550 ปูนซีเมนต์ผสม
40 81-2548 ท่อซีเมนต์ใยหินชนิดทนความดัน
41 82-2552 ลวดทองแดงกลมเคลือบพอลิไวนิลฟอร์มัล
42 84-2552 ชอล์กสำหรับกระดานดำ
43 85-2548 ตัวนำลวดกลมตีเกลียวร่วมศูนย์กลางสำหรับสายไฟฟ้าเหนือดิน
44 95-2540 ลวดเหล็กกล้าสำหรับคอนกรีตอัดแรง
45 96-2549 แบตเตอรี่ปฐมภูมิ เล่ม 1 ทั่วไป
46 99-2549 น้ำผลไม้ : น้ำส้ม
47 100-2549 น้ำผลไม้ : น้ำมะเขือเทศ
48 101-2549 น้ำผลไม้ : น้ำองุ่น
49 107-2533 เหล็กโครงสร้างรูปพรรณกลวง
50 109-2517 วิธีชักตัวอย่างและการทดสอบวัสดุงานก่อซึ่งทำด้วยคอนกรึต
51 112-2549 น้ำผลไม้ : น้ำสับปะรด
52 121เล่ม2-2552 วิธีทดสอบสิ่งทอ เล่ม 2 ความคงทนของสีต่อแสงซีนอนอาร์ก
53 121เล่ม3-2552 วิธีทดสอบสิ่งทอ เล่ม 3 ความคงทนของสีต่อการซักด้วยสบู่ หรือ สบู่และโซดา
54 121เล่ม4-2552 วิธีทดสอบสิ่งทอ เล่ม 4 ความคงทนของสีต่อเหงื่อ
55 121เล่ม5-2552 วิธีทดสอบสิ่งทอ เล่ม 5 ความคงทนของสีต่อการขัดถู
56 121เล่ม6-2552 วิธีทดสอบสิ่งทอ เล่ม 6 ขนาดเส้นด้าย
57 121เล่ม7-2552 วิธีทดสอบสิ่งทอ เล่ม 7 เกลียวของเส้นด้าย
58 121เล่ม8-2553 วิธีทดสอบสิ่งทอ เล่ม 8 แรงดึงและการยืดที่ทำให้เส้นด้ายขาด
59 121เล่ม9-2552 วิธีทดสอบสิ่งทอ เล่ม 9 แรงดึงสูงสุดและการยืดของผ้าที่แรงดึงสูงสุดโดยวิธีดึงเต็มหน้ากว้างของชิ้นทดสอบ
60 121เล่ม10-2553 วิธีทดสอบสิ่งทอ เล่ม 10 ความกว้างของผ้า
61 121เล่ม11-2553 วิธีทดสอบสิ่งทอ เล่ม 11 ความยาวของผ้า
62 121เล่ม12-2553 วิธีทดสอบสิ่งทอ เล่ม 12 มวลของผ้าทอต่อหน่วยความยาวและมวลของผ้าทอต่อหน่วยพื้นที่
63 121เล่ม13-2553 วิธีทดสอบสิ่งทอ เล่ม 13 จำนวนเส้นด้ายต่อหน่วยความยาวของผ้าทอ
64 121เล่ม14-2552 วิธีทดสอบสิ่งทอ เล่ม 14 การประเมินการเปลี่ยนสีและการเปื้อนสีโดยใช้เกรย์สเกลและเครื่องมือ
65 121เล่ม16-2553 วิธีทดสอบสิ่งทอ เล่ม 16 แรงดึงสูงสุดของผ้าโดยวิธีแกรบ
66 121เล่ม17-2553 วีธีทดสอบสิ่งทอ เล่ม 17 แรงฉีกขาดของผ้าทอโดยใช้เครื่องทดสอบแรงดึงชนิดอัตรายืดคงที่
67 121เล่ม18-2553 วิธีทดสอบสิ่งทอ เล่ม 18 แรงฉีกขาดของผ้าทอโดยใช้เครื่องทดสอบแบบเอลเมนดอร์ฟ
68 121เล่ม19-2553 วิธีทดสอบสิ่งทอ เล่ม 19 ความทนแรงดันทะลุและระยะโป่งทะลุของผ้าโดยวิธีไฮดรอลิก
69 121เล่ม20-2552 วิธีทดสอบสิ่งทอ เล่ม 20 การเปลี่ยนแปลงขนาดของผ้าเมื่อแช่น้ำเย็น
70 121เล่ม21-2552 วิธีทดสอบสิ่งทอ เล่ม 21 การเปลี่ยนแปลงขนาดภายหลังการซักและทำให้แห้ง
71 121เล่ม22-2552 วิธีทดสอบสิ่งทอ เล่ม 22 การต้านการเปียกน้ำของผิวผ้าโดยวิธีพ่นน้ำ
72 121เล่ม23-2552 วิธีทดสอบสิ่งทอ เล่ม 23 ความต้านน้ำซึมโดยใช้เครื่องทดสอบแบบความดันน้ำสถิต
73 121เล่ม24-2553 วิธีทดสอบสิ่งทอ เล่ม 24 ความหนาของผ้า
74 121เล่ม25-2552 วิธีทดสอบสิ่งทอ เล่ม 25 ความคงทนของสีต่อน้ำ
75 121เล่ม26-2552 วิธีทดสอบสิ่งทอ เล่ม 26 ส่วนผสมของเส้นใย 2 ชนิด
76 121เล่ม27-2552 วิธีทดสอบสิ่งทอ เล่ม 27 แรงดึงตะเข็บของผ้าและวัสดุสิ่งทอ
77 121เล่ม28-2552 วิธีทดสอบสิ่งทอ เล่ม 28 ความต้านทานการลื่นของเส้นด้ายในผ้าทอที่ตะเข็บ
78 121เล่ม31-2553 วิธีทดสอบสิ่งทอ เล่ม 31 การติดไฟของเสื้อผ้า
79 126-2548 ข้อต่อซีเมนต์ใยหินชนิดทนความดัน
80 128-2549 ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับงานระบายน้ำ
81 133-2556 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ขาว
82 135-2552 ด้ายเย็บฝ้าย
83 145-2549 สมุดนักเรียน
84 149-2550 เชลแล็กวาร์นิช
85 150-2549 โซเดียมไฮดรอกไซด์ประเภทอุตสาหกรรม
86 152-2555 เครื่องสำอาง : ข้อกำหนดทั่วไป
87 154-2518 อิฐกลวงทำพื้น
88 158-2518 กระเบื้องดินเผามุงหลังคา
89 165-2554 สารส้ม
90 166-2549 เต้าเสียบและเต้ารับสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานทั่วไปที่มีจุดประสงค์คล้ายกัน : เต้าเสียบและเต้ารับที่มีแรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 250 โวลต์
91 168-2546 อิฐประดับ
92 170-2550 กระดาษเหนียว
93 174-2552 ลวดทองแดงกลมเคลือบพอลิยูรีเทน
94 178-2549 แผ่นไม้อัด
95 183-2547 โกลว์สตาร์ตเตอร์สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนซ์
96 188-2547 ปูนยิปซัมสำหรับการก่อสร้าง
97 192-2549 บานประตูแผ่นไม้ประกอบ
98 196-2536 กระจกนิรภัยสำหรับรถยนต์ : กระจกหลายชั้น
99 197-2536 กระจกนิรภัยสำหรับรถยนต์ : กระจกเทมเปอร์
100 198-2536 กระจกนิรภัยสำหรับรถยนต์ : กระจกโซนเทมเปอร์
101 202เล่ม1-2548 ปูนไลม์ เล่ม 1 บทนิยามเกี่ยวกับปูนไลม์และหินปูน
102 202เล่ม2-2547 ปูนไลม์ เล่ม 2 : วิธีปฏิบัติในการชักตัวอย่างและการเตรียมตัวอย่างผลิตภัณฑ์ปูนไลม์และผลิตภัณฑ์หินปูน
103 213-2552 คอนกรีตผสมเสร็จ
104 217-2549 กรดไฮไดรคลอริกสำหรับอุตสาหกรรม
105 219-2552 แผ่นยิปซัม
106 226-2552 ลวดทองแดงกลมเคลือบพอลิเอสเตอร์
107 230-2550 หน่วยเอสไอและข้อแนะนำการใช้พหุคูณรวมทั้งการใช้หน่วยอื่น
108 ประกาศแก้ไข
มอก. 234-2548
ลิปสติก (แก้ไขครั้งที่ 1)
109 235เล่ม2-2555 ปริมาณและหน่วย เล่ม 2 : เครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์สำหรับใช้ในทางวิทยาศาสตร์ธรรมชาติและเทคโนโลยี
110 235เล่ม3-2554 "ปริมาณและหน่วย เล่ม 3 : ปริภูมิและเวลา "
111 235เล่ม4-2554 "ปริมาณและหน่วย เล่ม 4: กลศาสตร์ "
112 235เล่ม5-2554 "ปริมาณและหน่วย เล่ม 5 : เทอร์โมไดนามิกส์ "
113 235เล่ม6-2554 "ปริมาณและหน่วย เล่ม 6 : แม่เหล็กไฟฟ้า "
114 235เล่ม7-2555 "ปริมาณและหน่วย เล่ม 7 : แสง "
115 235เล่ม8-2554 "ปริมาณและหน่วย เล่ม 8 : สวนศาสตร์ "
116 235เล่ม13-2555 ปริมาณและหน่วย เล่ม 13 : วิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
117 236-2548 หลอดฟลูออเรสเซนซ์ขั้วคู่ ส่วนที่ 1 : ทั่วไป
118 237-2552 แหวนยางสำหรับท่อน้ำ
119 243-2520 วิธีชักตัวอย่างและทดสอบอิฐและอิฐกลวง
120 244เล่ม4ถึง7-2525 การทดสอบเหล็กและเหล็กกล้า เล่ม 4 การทดสอบเหล็กกล้าโดยการดึง (ทั่วไป) เล่ม 5 การทดสอบเหล็กกล้าแผ่นบางโดยการดึง เล่ม 6 การทดสอบท่อเหล็กกล้าโดยการดึง เล่ม 7 การทดสอบลวดเหล็กกล้าโดยการดึง
121 247-2552 ด้ายเย็บพอลิเอสเทอร์
122 251-2554 "ผ้าโปร่งดูดซึม ผ้าพันแผล และผ้าซับ "
123 257-2549 น้ำบริโภค
124 271-2548 บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
125 272-2549 สีอิมัลชันใช้งานทั่วไป
126 276-2532 ท่อเหล็กกล้า
127 277-2532 ท่อเหล็กกล้าอาบสังกะสี
128 285เล่ม1-2552 วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 1 การชักตัวอย่าง
129 285เล่ม2-2553 วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 2 การตรวจ และการเตรียมตัวอย่างเพื่อการทดสอบ
130 285เล่ม3-2553 "วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 3 แผ่นทดสอบและการเตรียม "
131 285เล่ม50-2549 วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 50 ความติกแน่นโดยวิธีดึง
132 285เล่ม51-2549 วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 51 ความทนละอองน้ำเกลือ
133 289-2521 ลิ่มและร่องลิ่ม
134 293-2541 สายไฟฟ้าอะลูมิเนียมหุ้มด้วยฉนวนโพลิไวนิลคลอไรด์
135 295-2547 ผ้าอนามัยใช้ภายนอก
136 299-2552 ลวดทองแดงเคลือบพอลิเอสเตอร์อิไมด์
137 303-2548 ทองรูปพรรณ
138 308-2555 ทองแดงและทองแดงเจือสำหรับจุดประสงค์ทั่วไปทางไฟฟ้า : ลวดกลม
139 309-2525 ยาจุดกันยุง
140 315-2548 โจ๊กกึ่งสำเร็จรูป
141 318-2552 ปลาสเตอร์แบบม้วน : ผ้าเคลือบกาวซิงก์ออกไซด์
142 319เล่ม1-2551 ปูนไลม์อุตสาหกรรม เล่ม 1 ปูนสุก
143 319เล่ม2-2551 ปูนไลม์อุตสาหกรรม เล่ม 2 ปูนขาว
144 319เล่ม3-2551 ปูนไลม์อุตสาหกรรม เล่ม 3 หินปูน
145 327-2553 สีเคลือบเงาแอลคีด
146 328-2551 สีอะลูมิเนียมรองพื้นสำหรับงานไม้
147 330-2530 มันสำปะหลังอัดเม็ดแข็ง
148 332-2537 เครื่องดับเพลิงยกหิ้วชนิดผงเคมีแห้ง
149 339เล่ม4-2551 เกลียวเมตริกสำหรับใช้งานทั่วไปตามมาตรฐานไอเอสโอ-เกณฑ์ความคลาดเคลื่อน เล่ม 4 ขีดจำกัดของขนาดสำหรับเกลียวนอกเคลือบสังกะสีโดยกรรมวิธีจุ่มร้อนเพื่อให้คู่กับเกลียวใน ซึ่งผ่านการกัดเกลียวแล้วมีตำแหน่งเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน H หรือ G หลังการเคลือบสังกะสี
150 339เล่ม5-2551 เกลียวเมตริกสำหรับใช้งานทั่วไปตามมาตรฐานไอเอสโอ-เกณฑ์ความคลาดเคลื่อน เล่ม 5 ขีดจำกัดของขนาดสำหรับเกลียวในเพื่อให้คู่กับเกลียวนอกเคลือบสังกะสีโดยกรรมวิธีจุ่มร้อนซึ่งมีขนาด สูงสุดของตำแหน่งเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน h ก่อนการเคลือบสังกะสี
151 340-2528 ท่อไอเสียรถยนต์
152 341-2543 ท่อไอเสียรถจักรยานยนต์
153 344-2549 ขั้วรับหลอดฟลูออเรสเซนซ์และขั้วรับสตาร์ตเตอร์
154 346-2552 ปากกาลูกลื่น
155 347-2552 ไส้ปากกาลูกลื่น
156 348-2540 เหล็กลวดคาร์บอนต่ำ
157 349-2548 เหล็กลวดคาร์บอนสูง
158 357-2551 สีรองพื้นสำหรับงานไม้
159 358-2551 การใช้และการซ่อมบำรุงภาชนะบรรจุก๊าซทนความดันแบบไม่มีตะเข็บความจุไม่เกิน 150 ลูกบาศก์เดซิเมตร
160 362-2548 ขวดยาแก้วบรรจุยาน้ำ
161 366-2547 เตารีดไฟฟ้า เฉพาะด้านความปลอดภัย
162 368-2554 "หมวกนิรภัยสำหรับงานอุตสาหกรรม "
163 369-2539 หมวกนิรภัยสำหรับผู้ใช้ยานพาหนะ
164 370-2552 ถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวสำหรับเครื่องยนต์สันดาปภายใน
165 379-2556 กระเบื้องหินขัดชนิดสองชั้น
166 390-2552 สีอะลูมิเนียม
167 393-2548 ข้าวต้มกึ่งสำเร็จรูป
168 396-2549 เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสำเร็จ
169 400-2549 เส้นหมี่
170 406-2554 "อะลูมิเนียมและอะลูมิเนียมเจือสำหรับ จุดประสงค์ทางไฟฟ้า : คุณสมบัติทั่วไป"
171 407-2554 "อะลูมิเนียมและอะลูมิเนียมเจือสำหรับ จุดประสงค์ทางไฟฟ้า: เส้นกลม"
172 408-2553 ทองแดงและทองแดงเจือสำหรับจุดประสงค์ทั่วไปทางไฟฟ้า : เส้น และแท่ง
173 409-2525 วิธีทดสอบความต้านแรงอัดของแท่งคอนกรีต
174 415-2551 สีจราจร
175 416-2548 ฉนวนไฟฟ้า - การจัดประเภททางความร้อน
176 417-2548 ขวดยาแก้วบรรจุยาเม็ด
177 420-2540 ลวดเหล็กกล้าตีเกลียวสำหรับคอนกรีตอัดแรง
178 429-2548 น้ำพริกแกงและเครื่องปรุงแต่งกลิ่นรส
179 435-2548 ถังเก็บน้ำพลาสติกเสริมใยแก้ว
180 444-2549 วุ้นเส้น
181 ประกาศแก้ไข
มอก. 462-2548
ซุปกึ่งสำเร็จรูป (แก้ไขครั้งที่ 1)
182 465เล่ม1-2554 วิธีการชักตัวอย่างเพื่อการตรวจสอบลักษณะเชิงคุณภาพ เล่ม 1 แบบแผนการชักตัวอย่างระบุโดยขีดจำกัดคุณภาพที่ยอมรับ (AQL) เพื่อการตรวจสอบรุ่นต่อรุ่น
183 466-2550 น้ำมันสน
184 468-2550 ไวต์สปิริตสำหรับสีและวาร์นิช
185 477-2555 ผลิตภัณฑ์ล้างหน้า
186 478-2555 ผลิตภัณฑ์ทาบำรุงผิว
187 480-2550 ชันสน
188 485-2542 ดินขาวสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องดินเผา
189 491-2547 ไม้จิ้มฟัน
190 496-2553 ทินเนอร์สำหรับแล็กเกอร์
191 497-2526 ไม้แปรรูปอบ
192 502-2547 หลอดยาฉีด
193 503-2547 ขวดยาฉีดแก้ว : ทำจากหลอดแก้ว
194 513-2553 ระดับชั้นการป้องกันของเปลือกหุ้มบริภัณฑ์ไฟฟ้า(รหัส IP)
195 515-2539 ยารักษาเนื้อไม้ประเภทละลายในน้ำ
196 520-2553 ทินเนอร์สำหรับสีพ่นแห้งเร็วไนโตรเซลลูโลส
197 523-2554 รองเท้าหนังนิรภัย
198 526เล่ม1-2555 "ฟิวส์ขนาดเล็ก เล่ม 1 บทนิยามสำหรับฟิวส์ขนาดเล็ก และคุณลักษณะที่ต้องการทั่วไป สำหรับตัวฟิวส์ขนาดเล็ก "
199 526เล่ม2-2555 ฟิวส์ขนาดเล็ก เล่ม 2 ตัวฟิวส์คาร์ทริดจ์
200 526เล่ม6-2555 "ฟิวส์ขนาดเล็ก เล่ม 6 ตัวยึดฟิวส์สำหรับตัวฟิวส์คาร์ทริดจ์ขนาดเล็ก "
201 528-2548 เหล็กกล้าคาร์บอนทรงแบนรีดร้อนสำหรับงานทั่วไปและงานขึ้นรูป
202 529-2552 ผ้าร่ม
203 531-2546 ภาชนะพลาสติกสำหรับบรรจุผลิตภัณฑ์เภสัชปราศจากเชื้อ
204 536-2527 เหล็กหล่อเทา
205 537-2527 เหล็กหล่อแกรไฟต์กลม
206 538-2548 ถุงยางปราศจากเชื้อสำหรับการศัลยกรรมชนิดใช้ครั้งเดียว
207 539-2546 คาร์บอนไดออกไซด์การแพทย์
208 540-2545 ออกซิเจนการแพทย์
209 542-2549 วัสดุเทอร์โมพลาสติกสะท้อนแสงสำหรับทำเครื่องหมายบนผิวทาง
210 543-2550 ลูกแก้วที่ใช้กับวัสดุทำเครื่องหมายบนผิวทาง
211 550-2555 กล่องกระดาษลูกฟูก
212 561-2549 สีแล็กเกอร์ไนโตรเซลลูโลส
213 562-2549 แล็กเกอร์ใสไนโตรเซลลูโลส
214 576-2546 แผ่นคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสำเร็จสำหรับระบบพื้นคอนกรีต
215 577-2531 วิธีทดสอบการรับน้ำหนักของแผ่นคอนกรีตหล่อสำเร็จและระบบพื้นคอนกรีต
216 578-2549 วิธีวิเคราะห์และทดสอบผงซักฟอก
217 598-2547 ปูนก่อสำเร็จรูปชนิดแห้ง
218 605-2552 ผลิตภัณฑ์ชำระล้าง
219 606-2549 แผ่นสะท้อนแสงสำหรับควบคุมการจราจร
220 607-2550 สีกันเพรียงไวนิล
221 610-2552 น้ำยาลอกสี
222 612-2549 แผ่นพอลิเอสเตอร์เสริมใยแก้ว
223 613-2529 กระเบื้องดินเผาเคลือบบุผนังภายใน
224 625-2554 ถุงยางอนามัยจากน้ำยางธรรมชาติ - คุณลักษณะที่ต้องการและวิธีทดสอบ
225 632-2551 พอลิไวนิลคลอไรด์เรซิน
226 635-2554 สีและเครื่องหมายเพื่อความปลอดภัย
227 ประกาศแก้ไข
มอก.639-2548
แป้งข้าวเหนียว (แก้ไขครั้งที่ 1)
228 640เล่ม1-2553 เอทานอลใช้ทางเภสัชกรรม
229 640เล่ม2-2553 เอทานอลใช้ทางอุตสาหกรรม
230 640เล่ม3-2553 เอทานอลใช้เป็นเชื้อเพลิง
231 649-2554 ไส้ดินสอดำ
232 650-2554 ดินสอดำ
233 653-2554 ภาชนะพลาสติกสำหรับบรรจุนมและผลิตภัณฑ์นม
234 654-2554 ภาชนะพลาสติกสำหรับบรรจุน้ำมันและไขมันบริโภค
235 655เล่ม2-2554 ภาชนะและเครื่องใช้พลาสติกสำหรับอาหาร เล่ม 2 พอลิไวนิลคลอไรด์ พอลิคาร์บอเนต พอลิแอไมด์ และพอลิเมทิลเมทาคริเลต
236 655เล่ม3-2554 ภาชนะและเครื่องใช้พลาสติก เล่ม 3 อะคริโลไนไทรล์-บิวทะไดอีน-สไตรีน และสไตรีน-อะคริโลไนไทรล์
237 658-2551 ท่อยางสำหรับระบบระบายความร้อนในเครื่องยนต์สันดาปภายใน
238 673เล่ม1-2553 บัลลาสต์สำหรับหลอดไอปรอทความดันสูง เล่ม 1 คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย
239 673เล่ม2-2553 บัลลาสต์สำหรับหลอดไอปรอทความดันสูงเล่ม 2 คุณลักษณะที่ต้องการด้านสมรรถนะ
240 674-2552 ป้ายจราจรสะท้อนแสง
241 683-2530 ยางในรถจักรยานยนต์ (มีเป็นตัวเล่มสแกนมา)
242 684-2549 แล็กเกอร์สำหรับเคลือบของเล่น
243 685เล่ม1-2540 ของเล่น เล่ม 1 ข้อกำหนดทั่วไป
244 685เล่ม2-2540 ของเล่น เล่ม 2 ภาชนะบรรจุและฉลาก
245 685เล่ม3-2540 ของเล่น เล่ม 3 วิธีทดสอบและวิเคราะห์
246 691-2547 สีอีพอกซีสำหรับงานทั่วไป
247 694-2548 เส้นหมี่กึ่งสำเร็จรูป
248 702-2551 รถเข็นคนไข้นอน
249 703เล่ม1-2552 แผ่นอัดทองแดง สำหรับวงจรพิมพ์ เล่ม 1 วัสดุฐานเสริมแรงหุ้มและไม่หุ้มด้วยแผ่นอัดเสริมกระดาษเซลลูโลส - ฟีนอลิกเรซิน ชั้นคุณภาพประหยัดผนึกด้วยทองแดงเปลว
250 706-2553 สวิตช์ใบมีดมีฝาครอบ
Page < 1 > < 2 > < 3 > < 4 > < 5 >
หมายเหตุ1. หากต้องการดูมาตรฐาน ให้ Click รูป icon diskette ก็จะปรากฎเอกสารมาตรฐานที่เป็น PDF Format
 2. ในกรณีที่ต้องการ Save File ให้ Click ขวา ที่ Link ที่ต้องการแล้วใช้ Save Target As...
 3. หากเครื่องท่านไม่มีโปรแกรม Acrobat สามารถ download ได้ที่ www.adobe.com