๒ มิ.ย.๖๕ พล.อ. จีรัชญ์ บุญชญา ผบ.นทพ. พร้อมคณะ ร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร์ >>>
๒๖ พ.ค.๖๕ โดย พล.อ.จีรัชญ์ บุญชญา ผบ.นทพ. และคณะกรุณาเดินทางปฎิบัติราชการ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน ของ สนภ.๕ >>>
๑๑ พ.ค.๖๕ พล.ต. ณัญฐวุฒิ นิลนนท์ รอง เสธ.นทพ. และคณะ ฯ ตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงาน>>>
๒๑ เม.ย.๖๕ บก.ทท. โดย ผบ.นทพ. มอบหมายให้ รอง ผบ.นทพ. (ฝ่ายพัฒนา) เป็นผู้แทน ผบ.นทพ. >>>
๒๒ มี.ค.๖๕ บก.ทท.โดย พล.อ.จีรัชญ์ บุญชญา ผบ.นทพ. ให้การต้อนรับ Mr.Xiuqing Chen>>>
๒๙ มี.ค.๖๕ บก.ทท.(นทพ.) พล.อ.จีรัชญ์ บุญชญา ผบ.นทพ. และคณะ เดินทางมาตรวจติดตามผลการปฏิบัติงาน >>>