เมื่อวันที่ ๒ เม.ย.๖๔ บก.ทท. (นทพ.) พล.อ. นเรนทร์ สิริภูบาล ผบ.นทพ. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายเยาวชนอาสาพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ณ แหล่งชุมนุมเจริญศิริ สสน.นทพ. เขตดอนเมือง ก.ท. ทั้งนี้โครงการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกันรวมทั้งการฝึกความเป็นผู้นำ กล้าคิด กล้าแสดงออกและนำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ในการดำเนินชีวิตต่อไป
โดยมีเยาวชนเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๗๐ คน

web counter