เมื่อวันที่ 9 ธ.ค.64 พลเอก จีรัชญ์ บุญชญา ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เป็นประธานจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ในวันคล้ายพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 ได้นำกำลังพล นทพ. จำนวน 100 นาย ร่วมปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ วัดคลองบ้านใหม่ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.

web counter