“ผบ.ทหารสูงสุด พร้อม ผบ.หน่วยทหารพัฒนา ตรวจเยี่ยมหน่วยทหารพัฒนา ภาคเหนือ”

เมื่อวันที่ 10 พ.ย.64 พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด พร้อมคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ สำนักงานพัฒนาภาค 3
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองทัพไทย อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ โดยมี พลเอก จีรัชญ์ บุญชญา ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
ร่วมให้การต้อนรับและร่วมรับฟังการบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานในห้วงที่ผ่านมา และพบปะกำลังพลพร้อมให้โอวาท เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน
จากนั้นได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 32 อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ และได้เข้าเยี่ยมชม การเรียนการสอนแบบออนไลน์ของ
“โรงเรียนชาวไทยภูเขา หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๓๒”

web counter