เมื่อวันที่ 16 พ.ย.64 บก.ทท.(นทพ.)โดย กกส.สทพ.นทพ.ให้การต้อนรับ พล.อ. จีรัชญ์ บุญชญา และคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วย
เพื่อรับฟังบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงาน ปัญหา พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ และให้โอวาทกำลังพล ตรวจเเม่โคพร้อมแจกจ่ายตามแผนงานปี 64
ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และมอบลูกสุกรให้ราษฎร
บ.แก่งประลอม ม.1 ต.ไทรโยค อ.ไทรโยค และมอบพันธุ์ปลาน้ำจืดให้กับกรมทหารปืนใหญ่ที่ 9 และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาด โดยมี พล.ต. ชูศักดิ์ ธีรากิจ
ผอ.สทพ.นทพ. และ พ.อ. ชิตพล แก้วพรหม ผอ.กกส.สทพ.นทพ. ให้การต้อนรับ ณ กกส.สทพ.นทพ. ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี

web counter