เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 โดย พลเอก จีรัชญ์ บุญชญา ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และคณะ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ
หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 13 ตามแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมี พลตรี กฤษฏิ์ชัย จํานงค์เนียร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 1 และ
พันเอก นพดล ระวีวรรณ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 13 พร้อมด้วยกำลังพลของหน่วย ร่วมให้การต้อนรับ
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ได้ตรวจเยี่ยมโครงการ " 1 นพค. 1 ฟาร์มตัวอย่าง 1 โรงเรียน 1 ชุมชน/หมู่บ้าน " พร้อมมอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่
โรงเรียนบ้านด่านโง ม.5 ต.ห้วยแม่เพรียง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี ซึ่งเป็นโรงเรียนที่อยู่ในโครงการฯ

หลังจากนั้น ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 13 ได้พบปะและให้โอวาทกำลังพลและรับฟังบรรยายสรุป พบปะกลุ่มอาชีพที่หน่วยฯ
ได้ให้การสนับสนุน และกลุ่มอาชีพเสริมของกำลังพลของหน่วยฯ ก่อนเดินทางกลับได้เยี่ยมชมผลการปฏิบัติงานและกิจกรรมของ
“โครงการทหารพันธุ์ดี หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 13”

web counter