เมื่อวันที่ ๒๓ พ.ย.๖๔ พล.อ. เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผบ.ทสส. พร้อมคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ ศฝภ.นทพ. ต.ท่าถ่าน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา โดยมี
พล.อ.จีรัชญ์ บุญชญา ผบ.นทพ. ให้การต้อนรับและร่วมรับฟังการบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานในห้วงที่ผ่านมา พร้อมมอบโอวาทให้กำลังพล
เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ จากนั้นได้เยี่ยมชมการจัดแสดงยุทโธปกรณ์การบรรเทาสาธารณภัย และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพร้อมมอบเครื่องอุปโภค
บริโภค ให้กับโรงพยาบาลสนาม ศฝภ.นทพ.ในการนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

web counter