เมื่อวันที่ 3 พ.ย.64 พลเอก จีรัชญ์ บุญชญา ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เดินทางร่วมคณะ พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
ในโอกาสเข้าประสานข้อมูลด้านการบริหารจัดการน้ำและสาธารณภัยอื่นๆ โดยเข้ารับทราบสถานการณ์น้ำ เยี่ยมชมคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ
ตลอดจนการแจ้งเตือนสาธารณภัย เพื่อใช้ในการพัฒนาระบบสารสนเทศในการพัฒนาประเทศ เพื่อความมั่นคงและช่วยเหลือประชาชน ตั้งแต่การป้องกันและลดผลกระทบ
การเตรียมความพร้อม การจัดการภาวะฉุกเฉินและการฟื้นฟูให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ณ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
web counter