เมื่อวันที่ 9 พ.ย.64 พล.อ. จีรัชญ์ บุญชญา ผบ.นทพ.และคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติงานของ สนภ.3 นทพ.
และติดตามการเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือภัยหนาวในพื้นที่ภาคเหนือ ในโอกาสเดียวกันได้ให้โอวาทกำลังพล
เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน ณ บก.สนภ.3 นทพ. ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่

web counter