เมื่อวันที่ 24 ต.ค.64 กองบัญชาการกองทัพไทย โดย พลเอก จีรัชญ์ บุญชญา ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และคณะ เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม
การเตรียมความพร้อมของชุดบรรเทาสาธารณภัย ณ สำนักงานพัฒนาภาค 4 อ.ป่าบอน จ.พัทลุง พร้อมเน้นย้ำให้หน่วยตรวจสอบแผนการปฏิบัติให้รัดกุม ติดตามข่าวสาร
และเฝ้าระวังสถานการณ์ เพื่อสามารถให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ประชาชนที่ประสบภัยพิบัติได้อย่างทันท่วงที ในโอกาสนี้ได้เข้าเยี่ยมชมโครงการทหารพันธุ์ดี,
ศูนย์ผลิตสัตว์ปีกพระราชทานฯ, ศูนย์เพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดพระราชทานฯ และศูนย์การเกษตรทฤษฎีใหม่ครบวงจร ณ พล.พัฒนา 4 ค่ายรัตนพล อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา
web counter