เมื่อวันที่ 25 ต.ค.64 พล.อ. เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผบ.ทสส. เดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ สนภ.4 นทพ. โดยมี พล.อ. จีรัชญ์ บุญชญา ผบ.นทพ. ร่วมให้การต้อนรับ
และร่วมรับฟังการบรรยายสรุปภารกิจ และพบปะกำลังพล เพื่อบำรุงขวัญและให้กำลังใจในการปฏิบัติงาน ในการนี้ ผบ.ทสส.
ได้ตรวจความพร้อมของชุดบรรเทาสาธารณภัย ศบภ.นพค.44 สนภ.4 นทพ. อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี ในการเข้าช่วยเหลือประชาชน เมื่อเกิดสาธารณะภัย
พร้อมทั้งได้เข้าเยี่ยมชมกลุ่มอาชีพของราษฎร 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มทำกับข้าวและขนม กลุ่มแปรรูปน้ำมันมะพร้าว กลุ่มทำขนมโรตีกรอบโบราณ
และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่หน่วยให้การส่งเสริมและสนับสนุนในการประกอบอาชีพ
web counter