เมื่อวันที่ 28 ต.ค.64 บก.ทท.(นทพ.) โดย พลเอก จีรัชญ์ บุญชญา ผบ.นทพ. ให้การต้อนรับ พลเอก สุภโชค ธวัชพีระชัย รอง ผบ.ทสส.(ทบ.) และคณะ ในโอกาสตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วย โดยได้รับชมวีดิทัศน์ประวัติ ความเป็นมา ภารกิจการจัดของ นทพ. และรับฟังการบรรยายแผนการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 พร้อมทั้งมอบแนวทางการปฏิบัติงาน และรับมอบของที่ระลึก จากนั้นได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์บรรเทาสาธารณภัย นทพ.
ณ บก.นทพ. ถ.นาวงประชาพัฒนา ดอนเมือง ก.ท.
web counter