เมื่อวันจันทร์ที่ 24 ม.ค.65 พลเอก จีรัชญ์ บุญชญา ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ได้เดินทางมาพบปะประชาชน
เพื่อนำเสนอโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูคลองพระพิมล ซึ่ง กองบัญชาการกองทัพไทย โดย หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ได้เริ่มเข้าดำเนินการในพื้นที่ตั้งแต่เดือน ต.ค.64
ที่ผ่านมาโดยได้รับความร่วมมือจาก อำเภอไทรน้อย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี หอการค้าจังหวัดนนทบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย
ซึ่งประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบ และพร้อมร่วมมือในการฟื้นฟูและอนุรักษ์คลองพระพิมลให้ยั่งยืน
ในการนี้ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้ลงเรือล่องไปตามลำคลองพระพิมลเพื่อศึกษาสภาพสังคมจิตวิทยาตลอดสองฝั่งคลอง
เพื่อนำไปวางแผนพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว มีตลาดน้ำ ลานวัฒนธรรมเพื่อเป็นการสร้างอาชีพให้กับคนในพื้นที่ต่อไป