หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย

2 ถ.นาวงประชาพัฒนา แขวงสีกัน

เขตดอนเมือง กทม. 10210

โทรองค์การ : 02-193-6072 โทรสาร : 02-152-0923 โทรทหาร : 5936072