พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด

พลเอก จีรัชญ์ บุญชญา
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

 
กิจกรรม ผู้บังคับบัญชา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ดูข่าวย้อนหลังคลิกที่นี่
กิจกรรมหน่วยขึ้นตรง หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ดูข่าวย้อนหลังคลิกที่นี่
จัดทำโดย แผนกสารสนเทศ กองการสื่อสาร หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย
โทร 02-1936085 , 02-1936087